+420 770 127 968

Příroda a stavebník mohou fungovat ve vzájemné symbióze

Zabýváme se environmentálním hodnocením vlivu staveb na okolí.

Poskytujeme odbornou technickou podporu a konzultace v oblasti stavební fyziky, vegetačních konstrukcí a výstavby šetrné k životnímu prostředí. Již ve fázi plánování s námi můžete konzultovat vlastní záměr i potenciální kritická místa. Výstupem pro vás bude dostatek informací pro zajištění optimální koncepce, která bude funkční a hospodárná k provozu objektu. 
Pracovní skupiny BUILDIGO

Envi

Pracovní skupina Envi se zabývá administrativou dotací na zelenou infrastrukturu a zajišťuje komplexní projekční činnost.

Zpracovává komplexní hodnotící studie vlivu objektů na okolí, které slouží městům a developerům k odpovědnému rozvoji klima-komfortu.

Pro Česko, Slovensko a Polsko zastupuje mezinárodní certifikaci GREENPASS ®. Zpracovává environmentální a detailní studie proudění větru, radiace a odtokových poměrů v dané lokalitě.

Data

Pracovní skupina Data poskytuje stavebníkům odborný digitální a technologický support. Pořizuje 360° záznamy a letecké snímky, převádí datové modely pro rozšířenou realitu a disponuje vlastním zázemím pro 3D tisk.

V její pracovní náplni jsou další expertní služby, např. passporty, diagnostika konstrukcí, statické posudky. 

Edu

Pracovní skupina Edu provozuje moderní nahrávací studio pro virtuální vzdělávání a online stream webinářů. Organizuje odborné eventy, pořádá školení pro veřejnost a podílí se na přípravě motivačních kampaní v regionech.

Referenčními projekty jsou například Festival architektury 2020 a Semináře pro Zeleň střechám!

S čím vám konkrétně můžeme pomoci

Zelená střecha od dotace k realizaci

Malá vrstva zeleně na střeše domu je vstřícným gestem k přírodě, ale především dobrým nástrojem pro hospodaření s vodou.

Specializujeme na komplexní zpracování všech podkladů pro realizaci a dotační tituly např. Zeleň střechám v městě Brně či Nové zelené úsporám. Zelenou střechu navrhneme, doplníme odborný posudek, požádáme o dotaci, vyřídíme všechny nutné formality a můžeme střechu realizovat.

Kontaktujte nás nebo se podívejte na naše realizované projekty.

Environmentální studie

Environmentální studie je odborné posouzení dopadu plánovaného projektu výstavby nebo krajinné úpravy na okolní prostředí a současně stanovení dopadů blízkého okolí na vlastní stavbu projektu.

Cílem je prokázat měřitelné výstupy předpokládaného chování záměru v krajině, které poskytnou multikriteriální hodnocení projektu pro výsledný schvalovací proces. 

Ke stažení

BUILDIGO e-book Vás provede základními parametry environmemntální studie a odpoví na základní otázky.